یاران دروغین امام زمان

ما از تو ای غریب حمایت نمی کنیم!


شرمنده ایم کاری برایت نمی کنیم

جز وقت احتیاج صدایت نمی کنیم

در ادامه سخن آواهای قبل ( قحطی یاور ، یاران دنیا و بی یاوری) که پیرامون یاران ائمه علیهم السلام

و وظایف محبان، یاران و شیعیان در زمان امام زمانشان و علت تنهایی و غربت آنان صحبت و بیان شد.

در سخن آوای " یاران دروغین " نیز به بررسی ابعاد دیگری از این موضوع می پردازیم، در زمان ورود امام رضا علیه السلام 

به شهر نیشابور با توجه به کثرت شیعیان و محبان حضرت، آنان باز هم وظیفه خود را درمقابل امام زمانشان بدرستی انجام ندادند . 

و از حضرت حدیث و کلامی را خواستند و امام رضا علیه السلام حدیث سلسلة الذهب را فرمودند.

 

امام را نیازی نیست به خدمت ما در سرسرای سلام
این کرامت اوست که درب ها را گشوده اند

 

دانلود سخن آوانوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید