سخن اوای ظهور موسی

ظهور منجی قوم بنی اسرائیل چه زمانی روی داد؟

 

در ادامه بررسی سرگذشت اقوام گذشته در رابطه با غیبت انبیا و غیبت منجی شان به بررسی سرگذشت قوم بنی اسرائیل که بعد رحلت یوسف نبی (ع) گرفتار ظلم فرعون شدند می پردازیم.
دوران غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه که شامل بخش غیبت صغری و غیبت کبری است، مانند غیبت منجی در زمان بنی اسرائیل نیز دارای دو بخش بوده است.
در سخن آوای " ظهور موسی" سرگذشت قوم بنی اسرائیل ظهور منجی قومشان می پردازیم.

 

 

 

 

روایت داستانی پیرامون سخن آوای ظهور موسی

بعد از وفات یوسف نبی، روزگار همانی شد که وعده داده بود.
حجت های الهی غایب شدند، مصائب و فشارها بنی اسرائیل را احاطه کرده اند.
مردها را می کشتند ، شکم زن هارا می دریدند، و سر نوزاد ها از تنشان جدا می شد.
انگار که عذاب الیم تمامی نداشت ولی، سرانجام موسی متولد شد.
بنی اسرائیل خبر ولادتش را از عالمشان شنیدند
از آن پس برق امید و انتظار در چشم تک تکشان پیدا بود
فرعون قضیه را فهمی، عذاب و سخت گیری مضاعف شد.
می خواست عالمشان را هم دستگیر کند، ولی فرار کرد و مخفی شد.
سالها باز هم آمدند و رفتند و بلای عظیم هر روز سخت تر از روز قبل
به هر طریقی بود متوسل شدند به همان عالم، قرار شد شبی همه در بیابان جمع شوند
غرض شنیدن اوصاف منجی بود از زبان عالم
شنیدنی به نیت تسکین، تسکین زخم سالهای اسارت و عذاب ، مهتاب شبی بود
عالم داشت از اوصاف موسی می گفت، از نزدیک بون ظهور
همان وقت موسی هم به جمعشان پیوست، تفرح را بهانه کرده بود تا از کاخ فرعون بیرون بزند.
عالم با دیدن موسی او را شناخت، به احترامش بلند شد، به سمتش شتافت
افتاده بود به پای حضرت منجی، میان خنده و گریه می گفت:
خدا را شکر، نمردم و شما را زیارت کردم
بنی اسرائیل سر به سجده شکر گذاشتند
موسی برایشان تعجیل در فرج را آرزو کرد و دوباره مخفی شد
28 سال از تولد منجی می گذشت
آن شب، شب پایان غیبت اول موسی، شب آغاز غیبت دومین
دشواری و عذاب تمامی نداشت، باز هم متوسل شدند به همان عالم، باز هم بیابان شد محل قرارشان
به توصیه عالم شان قرار شد برای تعجیل فرج توبه کنند چله ی ناله و ندبه بگیرند، 39 روز گریه کردند
شب چهلم عالم برایشان مژده آورد فرج تا 40 سال دیگر می رسد.
بنی اسرائیل به خاطر کم شدن دوران رنج شکر گذاری کردند.
عالم خبر آورد خدا ده سال دیگر هم از طول غیبت کاسته است.
شاکرانه گفتند: هر نعمتی که به ما می رسد از سمت مهربانی خداست.
مژده آمد که 10 سال دیگر هم کم شد.
گفتند جز خدای منان کسی توان خیر رساندن ندارد.
باز هم 10 سال دیگر از زمانغیبت منجی شان کاسته شد.
این بار صدای گریه و زاری بود که به گو می رسید
گفتند جز خدا کسی نمی تواند سختی ها را بردارد، وحی آمد که غصه کافیست
همین حالا برایتان اجازه فرج دادم
لحظه ای بعد موسی از دور نمایان شد
عالم به سویش شتافت و دست های منجی را بوسید
غیبت دوم موسی به آخر رسیده بود

 

دانلود سخن آوا 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید